Lehmuskoski, K., Mattila-Holappa, P., Juvonen-Posti, P. ja Väänänen, A. (2022) ”Mielenterveyden toimijahahmot: Laadullinen tutkimus nuorista työntekijöistä kuntasektorilla”, Kuntoutus, 45(4), ss. 6–19. doi: 10.37451/kuntoutus.125397.