Puranen, K., Reiterä, P., Kauppila, A.-M., Tallqvist, S., Vainionpää, A., Koskinen, E., Arokoski, J., Kallinen, M., Hämäläinen, H., Täckman, A., Anttila, H. ja Hiekkala, S. (2023) ”Suomalaisten selkäydinvammaisten henkilöiden kokemukset sosiaali- ja terveyspalveluista ovat myönteisiä, FinSCI-tutkimus”, Kuntoutus, 46(4), ss. 18–32. doi: 10.37451/kuntoutus.142109.