[1]
K. Unkila, K. Lautala, M. Wikström, M. Joensuu, ja M. Savinainen, ”Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä: Esimerkkinä työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari”, knt, vsk. 41, nro 1, ss. 33–40, helmi 2018.