Kippola-Pääkkönen, A., K. Härkäpää, A. Järvikoski, ja I. Autti-Rämö. ”Kelan sopeutumisvalmennuksen vaikutukset ja hyödyt lasten vanhempien arvioimina”. Kuntoutus, vsk. 41, nro 1, helmikuuta 2018, ss. 5-20, https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100408.