Unkila, K., K. Lautala, M. Wikström, M. Joensuu, ja M. Savinainen. ”Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä: Esimerkkinä työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari”. Kuntoutus, vsk. 41, nro 1, helmikuuta 2018, ss. 33-40, https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100411.