Kippola-Pääkkönen, Anu, Kristiina Härkäpää, Aila Järvikoski, ja Ilona Autti-Rämö. ”Kelan sopeutumisvalmennuksen vaikutukset ja hyödyt lasten vanhempien arvioimina”. Kuntoutus 41, no. 1 (helmikuuta 23, 2018): 5–20. Viitattu kesäkuuta 23, 2024. https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100408.