Unkila, Kirsi, Kalle Lautala, Miia Wikström, Matti Joensuu, ja Minna Savinainen. ”Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä: Esimerkkinä työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari”. Kuntoutus 41, no. 1 (helmikuuta 23, 2018): 33–40. Viitattu huhtikuuta 13, 2024. https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100411.