1.
Kippola-Pääkkönen A, Härkäpää K, Järvikoski A, Autti-Rämö I. Kelan sopeutumisvalmennuksen vaikutukset ja hyödyt lasten vanhempien arvioimina. knt [Internet]. 23. helmikuuta 2018 [viitattu 23. kesäkuuta 2024];41(1):5-20. Saatavissa: https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100408