1.
Unkila K, Lautala K, Wikström M, Joensuu M, Savinainen M. Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä: Esimerkkinä työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari. knt [Internet]. 23. helmikuuta 2018 [viitattu 18. huhtikuuta 2024];41(1):33-40. Saatavissa: https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100411