1.
Lehmuskoski K, Mattila-Holappa P, Juvonen-Posti P, Väänänen A. Mielenterveyden toimijahahmot: Laadullinen tutkimus nuorista työntekijöistä kuntasektorilla. knt [Internet]. 14. joulukuuta 2022 [viitattu 21. helmikuuta 2024];45(4):6-19. Saatavissa: https://journal.fi/kuntoutus/article/view/125397