Tietoa julkaisusta

Lähde on vertaisarvioitu julkaisu ja luokiteltu julkaisufoorumin tasolle 1. Se ilmestyy vuosittain avoimena Open Access verkkojulkaisuna (ISSN 2489-6195). Julkaisun lähtökohtana on tarkastella valittua teema-aluetta erilaisista näkökulmista. Tavoitteena on lisätä tieteidenvälistä vuoropuhelua sekä toimia laadukkaana julkaisualustana jatko-opiskelijoiden ja jo pidemmälle ehtineiden tutkijoiden artikkeleille. Painotus on historiatieteissä, jonka lisäksi julkaistaan artikkeleita myös muilta tieteenaloilta. Lähdettä julkaisee Itä-Suomen yliopiston historian jatko-opiskelijoiden yhdistys Labyrintti ry. yhdessä Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen kanssa.

 

Lähde (”The Source, Fons”) is an annually published, peer-reviewed scientific journal established in 2004. It is published by Labyrintti ry – an association of postgraduate students in history at University of Eastern Finland together with the North Karelian historical association PKHY, but the journal also publishes articles from other fields of study within the annually chosen theme.