(1)
Nyyssönen, P. Elokuva Psykologisena ilmiönä: Münsterberg, Eisenstein Ja Kognitiopsykologia. LK 2018, 30, 82-97.