Nyyssönen, P. (2018). Elokuva psykologisena ilmiönä: Münsterberg, Eisenstein ja kognitiopsykologia. Lähikuva – Audiovisuaalisen Kulttuurin Tieteellinen Julkaisu, 30(4), 82–97. https://doi.org/10.23994/lk.69014