HILTUNEN, K. Hetkiä elämän virrasta. Kerronnallinen ja kokemuksellinen aika Joki-elokuvassa. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, v. 29, n. 3, p. 6–23, 31 loka 2016.