Lindfors, A. (2017) ”English summaries”, Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 30(3), ss. 100-101. Saatavissa: https://journal.fi/lahikuva/article/view/66596 (Viitattu: 17lokakuuta2019).