Huttunen, Sampsa. ”Ihmiskasvojen valaisun vaikutus katsojan emotionaalisiin reaktioihin”. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu 36, no. 3-4 (tammikuuta 9, 2024): 137–147. Viitattu huhtikuuta 24, 2024. https://journal.fi/lahikuva/article/view/142498.