Winberg, Oscar. ”Archie Bunker ja konservatismi sarjassa Perhe on Pahin”. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu 29, no. 1 (huhtikuuta 25, 2016): 10–25. Viitattu helmikuuta 28, 2024. https://journal.fi/lahikuva/article/view/56806.