Hynnä, Kaisu. ”Sisällysluettelo”. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu 29, no. 3 (lokakuuta 31, 2016): 2. Viitattu toukokuuta 23, 2022. https://journal.fi/lahikuva/article/view/59504.