Kiesiläinen, Ismo. ”Miten Kamerasta Tuli kynä: 1900-Luvun Elokuvateoria 2000-Luvun Elokuvakasvatuksen Muotoilussa”. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu 30, no. 4 (tammikuuta 11, 2018): 77–81. Viitattu toukokuuta 22, 2022. https://journal.fi/lahikuva/article/view/69013.