Nyyssönen, Pasi. ”Elokuva Psykologisena ilmiönä: Münsterberg, Eisenstein Ja Kognitiopsykologia”. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu 30, no. 4 (tammikuuta 11, 2018): 82-97. Viitattu toukokuuta 28, 2020. https://journal.fi/lahikuva/article/view/69014.