Nyyssönen, Pasi. ”Elokuva Psykologisena Ilmiönä: Münsterberg, Eisenstein Ja Kognitiopsykologi”a. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu 30, no. 4 (tammikuuta 11, 2018): 82-97. Viitattu toukokuuta 22, 2019. https://journal.fi/lahikuva/article/view/69014.