Nyyssönen, Pasi. ”Elokuva Psykologisena ilmiönä: Münsterberg, Eisenstein Ja Kognitiopsykologia”. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu 30, no. 4 (tammikuuta 11, 2018): 82–97. Viitattu toukokuuta 22, 2022. https://journal.fi/lahikuva/article/view/69014.