Heljakka, Katriina, ja Pirita Ihamäki. ”Verkottunut esineleikki osana esiopetusta: Lelujen Internet leikillisen oppimisen välineenä”. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu 31, no. 2 (syyskuuta 15, 2018): 29–49. Viitattu maaliskuuta 1, 2024. https://journal.fi/lahikuva/article/view/75048.