Hynnä, Kaisu. ”#Lupanäkyä - Kehopositiiviset Selfiet Affektiivisena käytäntönä”. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu 31, no. 3 (marraskuuta 19, 2018): 65–72. Viitattu toukokuuta 22, 2022. https://journal.fi/lahikuva/article/view/76572.