1.
Malmelin N. Montaasikasvatuksen alkeita: Jarmo Valkola (1999) Kuvien havainnointi ja montaasin estetiikka. Taide- ja mediakasvatuksellinen näkökulma audiovisuaalisen kerronnan teoriaan ja analyysiin. LK [Internet]. 1. tammikuuta 2000 [viitattu 24. toukokuuta 2024];13(1):75-6. Saatavissa: https://journal.fi/lahikuva/article/view/116230