1.
Karvo E. Komedian historiallisuuden monet ulottuvuudet. LK [Internet]. 26. lokakuuta 2017 [viitattu 7. kesäkuuta 2020];30(3):94-6. Saatavissa: https://journal.fi/lahikuva/article/view/66594