1.
Nyyssönen P. Elokuva psykologisena ilmiönä: Münsterberg, Eisenstein ja kognitiopsykologia. LK [Internet]. 11. tammikuuta 2018 [viitattu 22. toukokuuta 2022];30(4):82-97. Saatavissa: https://journal.fi/lahikuva/article/view/69014