1.
Männistö-Funk T. Puhetta koneista: Ihmismäistä ääntä käyttävät teknologiat teoreettisessa tarkastelussa. LK [Internet]. 9. huhtikuuta 2020 [viitattu 24. syyskuuta 2020];33(1):9-25. Saatavissa: https://journal.fi/lahikuva/article/view/91430