[1]
Muukkonen, M. 2023. Kuntalain soveltamisalasta: Oikeustieteellisen tutkimuksen rakenteesta yleisesti, eräästä tutkimusraportista erityisesti. Lakimies. 121, 2 (huhti 2023), 339–344.