[1]
Nyman, M. 2023. KHO 2022:111 - Äänestäminen ja ratkaisun lopputuloksen selkeys. Lakimies. 121, 6 (marras 2023), 959–966.