[1]
Brunila, T., Salminen, J. ja Värttö, M. 2023. Oikeuden resilienssi poikkeuksellisissa oloissa - Perustuslakivaliokunnan rooli oikeuden ylläpitämisessä covid-19-pandemian aikana. Lakimies. 121, 7-8 (joulu 2023), 1011–1036.