(1)
Muukkonen, M. Kuntalain soveltamisalasta: Oikeustieteellisen tutkimuksen rakenteesta yleisesti, eräästä tutkimusraportista erityisesti. LM 2023, 121, 339-344.