(1)
Nyman, M. KHO 2022:111 - Äänestäminen ja ratkaisun lopputuloksen selkeys. LM 2023, 121, 959-966.