(1)
Brunila, T.; Salminen, J.; Värttö, M. Oikeuden resilienssi poikkeuksellisissa oloissa - Perustuslakivaliokunnan rooli oikeuden ylläpitämisessä covid-19-pandemian aikana. LM 2023, 121, 1011–1036.