Muukkonen, M. (2023). Kuntalain soveltamisalasta: Oikeustieteellisen tutkimuksen rakenteesta yleisesti, eräästä tutkimusraportista erityisesti. Lakimies, 121(2), 339–344. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/lakimies/article/view/122223