Tiura-Virta, H., & Kurvinen, E. (2023). Poliisin oikeus saada potilaan henkilöllisyystietoja selvitettäessä rikosta . Lakimies, 121(5), 727–746. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/lakimies/article/view/128503