Nyman, M. (2023). KHO 2022:111 - Äänestäminen ja ratkaisun lopputuloksen selkeys. Lakimies, 121(6), 959–966. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/lakimies/article/view/135989