Brunila, T., Salminen, J., & Värttö, M. (2023). Oikeuden resilienssi poikkeuksellisissa oloissa - Perustuslakivaliokunnan rooli oikeuden ylläpitämisessä covid-19-pandemian aikana. Lakimies, 121(7-8), 1011–1036. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/lakimies/article/view/137003