Hyttinen, T. (2023). Avoin julkaiseminen on lisännyt Lakimies-aikakauskirjan näkyvyyttä. Lakimies, 121(6), 842. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/lakimies/article/view/138551