Muukkonen, Matti. 2023. ”Kuntalain soveltamisalasta: Oikeustieteellisen tutkimuksen rakenteesta yleisesti, eräästä tutkimusraportista erityisesti”. Lakimies 121 (2):339-44. https://journal.fi/lakimies/article/view/122223.