Nyman, Martina. 2023. ”KHO 2022:111 - Äänestäminen ja ratkaisun lopputuloksen selkeys”. Lakimies 121 (6):959-66. https://journal.fi/lakimies/article/view/135989.