Brunila, Tuukka, Janne Salminen, ja Mikko Värttö. 2023. ”Oikeuden resilienssi poikkeuksellisissa oloissa - Perustuslakivaliokunnan rooli oikeuden ylläpitämisessä covid-19-pandemian aikana”. Lakimies 121 (7-8):1011–1036. https://journal.fi/lakimies/article/view/137003.