Kallio, H. (2023) ”Välillinen tekeminen erikoisrikoksissa – välittömän tekijän tietämättömyys lain sisällöstä”, Lakimies, 121(1), ss. 35–52. Saatavissa: https://journal.fi/lakimies/article/view/112438 (Viitattu: 2maaliskuuta2024).