Muukkonen, M. (2023) ”Kuntalain soveltamisalasta: Oikeustieteellisen tutkimuksen rakenteesta yleisesti, eräästä tutkimusraportista erityisesti”, Lakimies, 121(2), ss. 339–344. Saatavissa: https://journal.fi/lakimies/article/view/122223 (Viitattu: 27helmikuuta2024).