Hämäläinen, H., Kuortti, K. ja Salminen, J. (2023) ”COVID-19-pandemia ja rajoitustoimenpiteet vankiloissa”, Lakimies, 121(2), ss. 224–249. Saatavissa: https://journal.fi/lakimies/article/view/125905 (Viitattu: 2maaliskuuta2024).