Tiura-Virta, H. ja Kurvinen, E. (2023) ”Poliisin oikeus saada potilaan henkilöllisyystietoja selvitettäessä rikosta ”, Lakimies, 121(5), ss. 727–746. Saatavissa: https://journal.fi/lakimies/article/view/128503 (Viitattu: 14huhtikuuta2024).