Moilanen, M. (2023) ”Sosiaalihuollon asiakkaan suostumuksen väärinkäytöstä”, Lakimies, 121(6), ss. 918–946. Saatavissa: https://journal.fi/lakimies/article/view/129178 (Viitattu: 5maaliskuuta2024).