Forss, M. (2023) ”Lapsen vangitsemiskynnys esitutkinnassa”, Lakimies, 121(6), ss. 843–867. Saatavissa: https://journal.fi/lakimies/article/view/131157 (Viitattu: 2maaliskuuta2024).