Savela, A. (2023) ”Silmiä avaava puheenvuoro oikeudenkäynnin digitalisoitumisesta : Petteri Korhonen - Jurkka Jämsä: Sähköinen prosessi hovioikeudessa. Edita Publishing 2022”, Lakimies, 121(6), ss. 974–978. Saatavissa: https://journal.fi/lakimies/article/view/132040 (Viitattu: 26helmikuuta2024).