Nyman, M. (2023) ”KHO 2022:111 - Äänestäminen ja ratkaisun lopputuloksen selkeys”, Lakimies, 121(6), ss. 959–966. Saatavissa: https://journal.fi/lakimies/article/view/135989 (Viitattu: 5maaliskuuta2024).