Brunila, T., Salminen, J. ja Värttö, M. (2023) ”Oikeuden resilienssi poikkeuksellisissa oloissa - Perustuslakivaliokunnan rooli oikeuden ylläpitämisessä covid-19-pandemian aikana”, Lakimies, 121(7-8), ss. 1011–1036. Saatavissa: https://journal.fi/lakimies/article/view/137003 (Viitattu: 25huhtikuuta2024).